แพ็คเกตแฟรนไชส์

    

 


  • 1.png
    Package A : สำหรับผู้ไม่ต้องการเคาน์เตอร์ เงินลงทุน 50,000 บาท

  • 111.png
    Package B :ชุดมาตรฐาน (Standard Set) (มีเคาน์เตอร์พร้อมขาย) เงินลงทุน 75,000บาท

  • 11.png
    Package C :ชุดพรีเมี่ยม(Premium Set) (มีเคาน์เตอร์พร้อมป้ายไฟอย่างดี) เงินลงทุน100,000 บาท
Visitors: 18,843